Atgal į naujienas

Per 2 metus paslaugos suteiktos 5122 asmenims

Per 2 metus paslaugos suteiktos 5122 asmenims

2017 metais sostinėje pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ yra skirtas šeimoms, patiriančioms įvairias sudėtingas situacijas kasdienėje aplinkoje. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti profesionalias kompleksines paslaugas teikiančių partnerių tinklą, kurių paslaugas gali gauti Vilniaus mieste gyvenančios šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais.
Skaičiuojama, jog projekto paslaugas iki 2019 metų rugpjūčio pabaigos gavo net 5122 asmenys. Projekto dalyvių skaičius nuolat auga ir tai rodo, jog paslaugos yra naudingos ir reikalingos, o visuomenės sąmoningumas ir atsakomybė didėja. Džiugu, jog projekto veiklose dalyvauja labai skirtingi asmenys, pvz. dirbantys vadovaujantį darbą, dirbantys banke, grafikos dizaineriai ar prekybos tinklų kasininkai. Įdomu tai, jog didžiausią paslaugų gavėjų skaičių sudaro asmenys nuo 36 iki 45 metų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog 20 % projekto dalyvių – nepilnamečiai, taigi projektas teikia naudą ne tik vyresnio amžiaus žmonėms. Didžioji dalis dalyvių yra turintys aukštąjį išsilavinimą (bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį) ir nepriklauso nė vienai socialiai pažeidžiamai grupei, o kas antra projekto dalyvė – moteris gyvenanti Vilniuje. Kadangi projekto paslaugos yra nemokamos, jas gali gauti visi norintys.

Kam skirtas projektas?

Projektas skirtas besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose. Taip pat asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas ar ligą. Projektas skiriamas tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba. Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias. Taip pat šeimos, išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kitų problemų.

Projekto nauda gyvenantiems Vilniuje

Dirbantys psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai ir teisininkai konsultuoja projekto dalyvius bei siekia padėti šeimoms įveikti sunkumus ir kurti pozityvią asmens ir šeimos raidą. Projekto metu taip pat teikiamos mediacijos paslaugos (mediacija – ginčų sprendimo procedūra, skirta padėti konfliktuojantiems išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems asmenims). Šiuo metu vis daugėja asmenų kurie kreipiasi dėl mediacijos paslaugų, kurias teikia profesionalūs mediatoriai.
Dalyviai sutinka, jog projektas įdomus ir naudingas, nes suteikia  patirties ir žinių (pvz. vaiko raidos ir auklėjimo srityje). Dalyviai gauna naudingų patarimų ir susilaukia paramos iš kitų asmenų, dalyvaujančių skirtingose projekto veiklose. Projekto nauda yra susijusi su geresne asmens savijauta, naujais mąstymo būdais, artimesniais ir ramesniais santykiai su artimaisiais. Svarbu atkreipti dėmesį, jog projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos

PARTNERIAI