Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Vilniaus mieste gyvenančias asmenis (šeimas), kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu. Informuoti apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai) ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Kompleksinės paslaugos teikiamos visiems Vilniaus miesto gyventojams, nemokamai.

Pagrindiniai veikimo principai:

  1. Kreipiatės į Bendruomeninių šeimos namų specialistą, kuris atlieka pirminį poreikių ir problemų identifikavimą bei vertinimą.
  2. Suteikiama informacija apie vyksiančius mokymus ar paskaitas, konsultacijų galimybes. Parenkamas partneris paslaugoms/mokymams gauti.
  3. Esate registruojamas ir / ar nukreipiamas pirminei konsultacijai pas jūsų poreikius atitinkantį partnerį.
  4. Bendruomeninių šeimos namų specialistas informuoja ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Dėl paslaugų gavimo kreiptis tiesiogiai į Bendruomeninius šeimos namus

Taip pat dėl paslaugų gavimo galite kreiptis gyvai, suderinus iš anksto laiką ar užpildžius registracijos formą.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos