Paslaugos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašymas Projekto partneris, teikiantis paslaugas
1. Pozityvios tėvystės mokymai:
1.1. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai organizuojami tėvams, kuriems trūksta ir kurie nori įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius, siekiant suteikti žinių apie tinkamą vaiko elgesio skatinimą, tinkamo pavyzdžio šeimoje svarbą, aiškių taisyklių nustatymą siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
VšĮ Paramos vaikams centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
1.2. Saugaus prieraišumo mokymai

 

Mokymai organizuojami besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų partneriams, siekiant sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp mamos ir kūdikio, mokyti būsimas/jau esamas mamas rūpintis savo vaikais, ugdyti ir skatinti jų atsakingumą. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
2. Psichosocialinė pagalba:
2.1. Individualios konsultacijos Individualios konsultacijos teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais, ir pan. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
VšĮ Paramos vaikams centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
2.2. Grupinės konsultacijos Grupinės konsultacijos teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais ir pan. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
VšĮ Paramos vaikams centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
2.3. Šeimos konsultacijos Šeimos konsultacijos teikiamos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
VšĮ Paramos vaikams centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
2.4. Specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams Mokymų metu su vaikais kalbama apie pagrindines vaikų teises, įvairius jausmus, kalbama apie smurtą ir kur kreiptis pagalbos, jei vaikas patiria smurtą VšĮ Paramos vaikams centras
2.5. Emocinė pagalba vaikams

 

Emocinė pagalba teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. VšĮ Paramos vaikams centras
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:
3.1. Šeimų stovyklos Stovyklų metu šeimoms sudaromos galimybės ugdyti įvarius įgūdžius leidžiančius kurti darnią šeimos aplinką. Pagrindinės stovyklos veiklos (paskaitos, seminarai, užsiėmimai) sukoncentruotos atsižvelgiant į dalyvaujančių šeimų poreikius  ir trūkstamus gebėjimus. Seminarų/paskaitų metu dalyviai turi galimybę lavinti savo kulinarinius, psichologinius, finansinio raštingumo, socialinės atsakomybės įgūdžius. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
3.2. Paskaitos aktualiomis šeimai temomis Paslauga teikiama šeimoms, siekiant ugdyti įvairius jos gyvenime reikalingus, kasdienio gyvenimo įgūdžius, didinti šeimų bendruomeniškumą, skatinti jų dalyvavimą bendruomenės kultūriniame gyvenime, socialinėse veiklose, mažinti socialinę atskirtį, pasitelkiant ne tik specialistų, bet ir neformalią pagalbą. Vilniaus arkivyskupijos Caritas
VšĮ Paramos vaikams centras
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
3.3. Patyriminiai seminarai vaikams Seminarų tikslas – suteikti vaikams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip atpažinti ir saugiai išreikšti savo jausmus, kaip stiprinti bendradarbiavimą su bendraamžiais ir tėvais, kaip kalbėtis įvairiomis jiems svarbiomis temomis šeimose. VšĮ Paramos vaikams centras
4. Mediacijos paslaugos Paslaugos, pagal poreikį, teikiamos šeimoms/pavieniams asmenims, kuriems reikalingas neteisminis civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo. VšĮ Paramos vaikams centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
5. Vaikų priežiūros paslaugos Paslauga, pagal poreikį, teikiama tėvams, auginantiems 3-7 metų vaikus ir gaunantiems bent vieną iš projekte numatytų paslaugų. Paslaugos teikiamos tam tinkamose patalpose nuo 8 val. iki 21 val., ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Viena vaiko priežiūros paslauga neteikiama. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
6. Asmeninio asistento fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims paslaugos Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Asociacija Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba