Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra Kompleksinės paslaugos šeimai?

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai yra prevencinė socialinė paslauga, kuri skirta asmens ar jo šeimos, patyrusio (-ios) sunkumų, iššūkių, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Koks yra kompleksinių paslaugų šeimai tikslas?

Kompleksinės paslaugos šeimai – sustiprinti savarankišką, gyvybingą šeimos funkcionavimą, padėti įveikti krizes šeimoje, tobulinti tėvų psichologinius gebėjimus sukurti, atkurti ir išsaugoti konstruktyvius ryšius su vaikais, bei apsaugoti juos nuo žalojančių krizės pasekmių.

Kas gali kreiptis dėl Kompleksinių paslaugų šeimai?

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai gali kreiptis visi Vilniaus miesto gyventojai, patiriantys sunkumus. Paslauga skirta visiems miesto gyventojams, nemokamai.

Kur turėčiau kreiptis, norėdamas gauti Kompleksines paslaugas šeimai?

Asmenys, norintys gauti šias paslaugas, gali kreiptis į Vilniaus miesto Bendruomeninius šeimos namus Socialinių paslaugų centrą kontaktais:

Kas yra Bendruomeniniai šeimos namai?

Bendruomeniniai šeimos namai – tai savivaldybės teritorijoje veikianti socialinių paslaugų įstaiga, kuri koordinuoja, organizuoja kompleksines paslaugas šeimai, informuoja apie visas savivaldybėje siūlomas socialines paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Kokios Bendruomeninių šeimos namų funkcijos?

Organizuoti ir koordinuoti Kompleksines paslaugas šeimai. Bendruomeninių šeimos namų specialistas konsultuoja asmenis (šeimas) bei bendruomenę kompleksinių paslaugų teikimo klausimais, suteikia reikiamą informaciją apie  teikiamas kompleksinių paslaugų rūšis ir jas teikiančias įstaigas, bei nurodo jų kontaktus (pavadinimą, veiklos adresą, kontaktinius duomenis). Esant poreikiui, suteikia  informaciją  apie kitas savivaldybėje teikiamas aktualias paslaugas bei vykdomas programas.

Kokias paslaugas gali gauti asmuo, besikreipiantis dėl Kompleksinių paslaugų šeimai?

  • Individualios ar grupinės psichologo konsultacijos – kai asmuo ir (ar) šeima susiduria su iššūkiais, patyrus krizę asmeniniame gyvenime, tarpasmeniniuose bei darbiniuose santykiuose, išgyvenantiems neigiamas emocijas: liūdesį, vienišumą, baimę,  yra patyrę traumuojančių emocinių išgyvenimų: liga, netektis, skyrybos ir kt.
  • Savitarpio pagalbos grupės skirtos asmenims, kuriuos vienija panaši išgyvenimo patirtis bei kylantys sunkumai.
  • Tėvystės įgūdžių mokymai skirti norintiems stiprini ar įgyti pozityvios tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
  • Šeimos mediacija – skirta norintiems rasti bendrą, abiem šalims priimtiną sprendimą be valstybės įsikišimo, pagalba tėvams siekiantiems bendrauti konstruktyviai dėl geriausių vaiko interesų užtikrinimo. Mediacija gali būti nukreipta į šeimos (tėvų ir vaikų) tarpasmeninių santykių atstatymą.

Kokios paslaugos yra skirtos vaikams ar paaugliams?

Vaikams ir paaugliams skirtos socialinių įgūdžių grupės, kurių metu ugdomi ir stiprinami socialiniai bei emociniai įgūdžiai (emocijų atpažinimas, impulsų valdymas, konfliktų sprendimas, empatija, bendradarbiavimas, saugumas).

Kas yra šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose?

Tai konsultacijos, vykdomos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, asmeniui nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius ir kitais atvejais.  Konsultacijų namuose metu aptariami socialiniai klausimai, psichinės sveikatos palaikymo būdai, šeimos poreikių patenkinimo galimybės ir būdai, esant būtinybei, suteikiama krizinė intervencija.

Jei esu dalyvavęs kompleksinės paslaugos šeimai projekte prieš metus ar daugiau, ar galiu pakartotinai dalyvauti minėtame projekte?

Taip, projekte  galima dalyvauti pakartotinai.

Ar galiu gauti daugiau nei 20 valandų individualių psichologo konsultacijų?

Pagal projektą bei pasirinktą partnerį galite gauti iki 20 valandų individualių psichologo konsultacijų.

 

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos