Kompleksinės paslaugos

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Kompleksinių paslaugų šeimai aprašymai apibrėžti Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1 93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-451 redakcija).

Vilniaus mieste teikiamos šios kompleksinės paslaugos:

  1. individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  2. savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  3. socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
  4. tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  5. šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
  6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.

Detali informacija apie teikiamas paslaugas ir partnerius rasite ČIA.

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneriai – LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai).

Visos paslaugos visiems Vilniaus miesto gyventojams teikiamos NEMOKAMAI.

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos