Paslaugos

Individualios konsultacijos

Teikiamos asmenims susiduriantiems su iššūkiais, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime, tarpasmeniniuose santykiuose, nesėkmės darbe, išgyvenantiems sunkias emocijas: liūdesį, vienišumo jausmą, baimę, krizę ar yra patyrę traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms. Konsultacijų tikslas padėti asmeniui rasti išeitį iš probleminių aplinkybių, kurių jis negali įveikti be pašalinių žmonių pagalbos, atpažinti ir pakeisti neveiksmingus elgesio modelius, ugdyti įgūdžius, kurie padės įveikti sunkumus ir gyvenimo iššūkius, įsisąmoninti vidinius psichologinius trikdžius, sustiprinti savivertę, gebėjimus atpažinti savo poreikius ir rūpintis savimi, skatinti asmeninio potencialo augimą, savirealizaciją.

Grupinės konsultacijos

Paslaugų organizavimas ir teikimas skirtas asmenims, susiduriantiems su iššūkiais, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje. Tai pagalbos žmogui būdas, kuris yra efektyvus ne tik sprendžiant įvairias asmenines ar su santykiais susijusias problemas, bet ir siekiant asmenybės augimo. Saugioje, priimančioje aplinkoje grupės nariai gali tyrinėti savo jausmus, mintis ir elgesį, ieškoti naujų būdų, kaip kurti darnius ir artimus ryšius, spręsti asmenines ir tarpasmenines problemas, įgyti naujų įgūdžių, gauti palaikymą.

Savitarpio pagalbos grupės

Teikiamos asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje. Šios paslaugos skirtos asmenims, kurias vienija panaši išgyvenimo patirtis, kylantys sunkumai. Savitarpio pagalbos grupių metu analizuojami konkretūs atvejai, dalyvių iškelti klausimai. Juos nagrinėdami dalyviai stengiasi kartu ieškoti atsakymų, dalintis patirtimi, palaikyti vienas kitą. Šių grupių privalumas yra tas, kad visi nariai turi panašios patirties, gali ja pasidalinti, pastiprinti vienas kitą, rasti naujų požiūrio aspektų, sprendimo būdų. Tokių grupių metu žmonės suvokia, jog yra ne vieni, išmoksta atrasti vidinių jėgų, įgyja problemų sprendimo įgūdžių.

Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams

Vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai. Tai struktūruoti užsiėmimai vaikams/paaugliams, kurių metu vaikai įgyja gyvenime reikalingų socialinių emocinių įgūdžių, tokių kaip emocijų atpažinimas, impulsų valdymas, konfliktų sprendimas, empatija, bendradarbiavimas, saugumas.

Tėvystės įgūdžių mokymas

Teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Šie mokymai tinka tėvams, kurie patys nori įgyti naujų žinių, keisti savo elgesį, kurį galbūt suformavo ankstyvojo gyvenimo patirtys. Taip pat gali būti svarbūs ir tėvams, kuriems sunku suprasti savo vaiko elgesį, kylantį dėl vaiko raidos etapų ypatumų, sunku suvokti, kodėl dvimetis nuolat sako „ne” arba kodėl paauglys nepasakoja apie savo draugus.

Šeimos mediacija

Teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai. Mediacijos tikslas ir esminis principas – padėti rasti bendrą, abiem šalims priimtiną sprendimą be valstybės įsikišimo, pagalba tėvams bendrauti, išsaugoti santykius vaiko labui.

Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose

Teikiamos konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt. Konsultacijų namuose metu aptariami socialiniai klausimai, psichinės sveikatos palaikymo būdai, šeimos poreikių patenkinimo galimybės ir būdai, esant būtinybei, suteikiama krizinė intervencija.

Vaikų priežiūros paslauga

Teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos