Atgal į naujienas

Projekto nauda vilniečiams

Paslaugų nauda Vilniečiams

Apie projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” pasakoja projekto vadovė Anastasija Pydyk.

Su kokiais iššūkiais, sunkumais dažniausiai susiduria asmenys gyvenantys Vilniuje?

Įvardinti konkrečius iššūkius ir sunkumus būtų pakankamai sudėtinga dėl keletos priežasčių, pirmiausiai kiekviena besikreipianti šeima ar asmuo yra unikalūs, o antra nėra standartinių iššūkių ar problemų. Galima išskirti nebent tam tikras sritis, kuriose kyla daugiausiai iššūkių: vaikų auginimas ir ugdymas, ko pasekoje gali kilti sunkumų bendraujant su vaikais/paaugliais, ir įvairaus pobūdžio krizės, susijusios su priklausomybės, skyrybomis, netektimis. Tačiau šios problemos yra būdingos ne tik Vilniaus gyventojams, jos aktualios visai visuomenei. Mes turėtume labiau šviesti visuomenę apie egzistuojančias pagalbos priemones, kuriomis žmonės gali pasinaudoti kol problema nėra gili ir jos identifikavimas ir eliminavimas gali būti pakankamai greiti ir, tai reiškia, kad turi būti vykdoma prevencija. Šiuo atveju projekte dirbantiems specialistams dažniausiai tenka dirbti su jau įsisenėjusiomis problemomis, kas reikalauja daugiau laiko ir didesnių finansinių resursų.

Kokios yra šių iššūkių ir sunkumų priežastys? 

Jeigu kalbėtume apie vaikų auginimą ir auklėjimą, tai galima būtų išskirti nežinojimą kaip priimti ir bendrauti su įvairaus amžiaus tarpsnio vaikais/paaugliais. Per 2 metus pastebėjome, kad nemažai asmenų kreipiasi dėl pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų paslaugų. Iš to galime daryti prielaidą, kad žmonėms trūksta informacijos apie tai kaip reikia bendrauti su vaikais/paaugliais, kaip nustatyti ribas, kaip kurti ryšį su jais ir pan. Taip sparčiai besivystančioje visuomenėje tėvai dažniausiai nespėja įsisavinti visų naujovių ir taip santykis su vaikais gali būti prarandamas. Tačiau mes turėtume patys suprasti kas vyksta vaikų/paauglių sąmonėje, turime domėtis, turim daugiau laiko skirti bendravimui su jais, jų poreikių aiškinimuisi. Kalbant apie kitus sunkumus, kurie susiję su skyrybomis, įvairaus pobūdžio priklausomybėmis priežastis apibrėžti labai sunku. Tai gali būti tam tikrų socialinių įgūdžių stoka, paviršutiniškas supratimas ir neįsigilinimas į savo ar kito žmogaus jausmus ir emocijas, dideli gyvenimo sukrėtimai ir panašūs atvejai.

Kodėl yra svarbu kreiptis pagalbos?

Kuo anksčiau asmuo kreipiasi pagalbos į kvalifikuotus specialistus, tuo greičiau jo turima problema ar klausimas gali būti išspręsti, greičiau pagerėja  jo psichinė sveikata, kas gali turėti įtakos asmeniniam ir socialiniam gyvenimui. Reikia suprasti, kad dažnu atveju kelios specialisto konsultacijos gali padėti suvokti problemos esmę ir ją pašalinti be gilesnės intervencijos. Kuo ilgiau asmuo nepripažįsta problemos ar delsia kreiptis pagalbos, tuo labiau gilėja jo problema, ilgiau vyksta „gijimo” procesas. Man atrodo, kad mūsų visuomenė laisveja ir tokių specialistų kaip psichologo, psichoterapeuto pagalba vis populiarėja, turime mažiau stereotipų. Šią tendencija matome ir vertindami besikreipiančių asmenų skaičių ir tai džiugina.

Kaip projektas gali padėti?

Žmogui, kuris nenori priimti pagalbos niekas negali padėti. Turime suvokti, kad pirmas žingsnis link „išgijimo” yra problemos pripažinimas, antras žingsnis yra tinkamo specialisto radimas, o trečias jo pagalbos priėmimas ir taikymas. Mūsų tikslas yra suteikti pagalbą tiems žmonėms, kurie tikslingai ieško pagalbos ir nori tas turimas problemas likviduoti iš savo gyvenimo. Siekiant šio tikslo projekte teikiame įvairaus pobūdžio konsultacijas: nuo mokymų ir konsultacijų iki paskaitų aktualiomis temomis. Reikia pabrėžti ir tai, kad visos paslaugos yra teikiamos nemokamai ir jų gali kreiptis bet kuris Vilniaus miesto gyventojas.

Kur kreiptis, jei asmuo nori dalyvauti projekte?

Pradėti reikia nuo noro ir pripažinimo, kad susiduriama su sunkumais. Tai padarius reikia kreiptis į Bendruomeninių šeimos namų darbuotojus, kurie kartu su Jumis įvertins problemą ir nukreips pas specialistą. Visus Bendruomeninių šeimos namų kontaktus galite rasti projekto internetiniame puslapyje www.kpsvilnius.lt, kuriame taip pat galite rasti informaciją ir apie teikiamas paslaugas.

Visos paslaugos visiems Vilniaus
miesto gyventojams teikiamos

NEMOKAMAI Paslaugos

PARTNERIAI