Paslaugos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašymas Projekto partneris, teikiantis paslaugas
1. Paslaugų teikimo koordinavimas ir administravimas užtikrinant „vieno langelio“ principą BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

2. Pozityvios tėvystės mokymai:
2.1. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai organizuojami tėvams, kuriems trūksta ir kurie nori įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius, siekiant suteikti žinių apie tinkamą vaiko elgesio skatinimą, tinkamo pavyzdžio šeimoje svarbą, aiškių taisyklių nustatymą siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

2.2. Saugaus prieraišumo mokymai

 

Mokymai organizuojami besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų partneriams, siekiant sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp mamos ir kūdikio, mokyti būsimas/jau esamas mamas rūpintis savo vaikais, ugdyti ir skatinti jų atsakingumą. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

 

2.3. Mokymai tėvams auginantiems 1–3 metų vaikus Mokymai organizuojami šeimoms, auginančioms 1-3 metų vaikus, norinčioms tobulinti ir įgyti tėvystės įgūdžius, siekiant padėti sukurti saugius pozityvius santykius. VšĮ Paramos vaikams centras
2.4. Mokymai tėvams auginantiems paauglius Mokymai organizuojami šeimoms, auginančioms 12-16 metų paauglius, norinčioms tobulinti santykius su jais, spręsti aktualias raidos krizes, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes. VšĮ Paramos vaikams centras
3.  Psichosocialinė pagalba:
3.1. Individualios konsultacijos Individualios konsultacijos teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais, ir pan. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

3.2. Grupinės konsultacijos Grupinės konsultacijos teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais ir pan. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

3.3. Šeimos konsultacijos Šeimos konsultacijos teikiamos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

3.4. Individualios konsultacijos paaugliams Individualios konsultacijos teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar patiriantiems patyčias. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

3.5. Grupinės konsultacijos paaugliams Grupinės konsultacijos teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar patiriantiems patyčias. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

3.6. Specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams Mokymų metu su vaikais kalbama apie pagrindines vaikų teises, įvairius jausmus, kalbama apie smurtą ir kur kreiptis pagalbos, jei vaikas patiria smurtą VšĮ Paramos vaikams centras
3.7. Emocinė pagalba vaikams

 

Emocinė pagalba teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. VšĮ Paramos vaikams centras
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:
4.1. Paramos grupės Paramos grupės organizuojamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.). BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

4.2. Šeimų stovyklos Stovyklų metu šeimoms sudaromos galimybės ugdyti įvarius įgūdžius leidžiančius kurti darnią šeimos aplinką. Pagrindinės stovyklos veiklos (paskaitos, seminarai, užsiėmimai) sukoncentruotos atsižvelgiant į dalyvaujančių šeimų poreikius  ir trūkstamus gebėjimus. Seminarų/paskaitų metu dalyviai turi galimybę lavinti savo kulinarinius, psichologinius, finansinio raštingumo, socialinės atsakomybės įgūdžius. Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

4.3. Paskaitos aktualiomis šeimai temomis Paslauga teikiama šeimoms, siekiant ugdyti įvairius jos gyvenime reikalingus, kasdienio gyvenimo įgūdžius, didinti šeimų bendruomeniškumą, skatinti jų dalyvavimą bendruomenės kultūriniame gyvenime, socialinėse veiklose, mažinti socialinę atskirtį, pasitelkiant ne tik specialistų, bet ir neformalią pagalbą. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

5. Mediacijos paslaugos Paslaugos, pagal poreikį, teikiamos šeimoms/pavieniams asmenims, kuriems reikalingas neteisminis civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo. VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

6. Vaikų priežiūros paslaugos Paslauga, pagal poreikį, teikiama tėvams, auginantiems 3-7 metų vaikus ir gaunantiems bent vieną iš projekte numatytų paslaugų. Paslaugos teikiamos tam tinkamose patalpose nuo 8 val. iki 21 val., ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Viena vaiko priežiūros paslauga neteikiama. Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“