Paslaugos

1. Pozityvios tėvystės mokymai:
1.1. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai organizuojami tėvams, kuriems trūksta ir kurie nori įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

1.2. Saugaus prieraišumo mokymai Skirti besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų partneriams, siekiant sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp tėvų ir kūdikio. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

1.3. Mokymai tėvams auginantiems 1–3 metų vaikus Skirti šeimoms, auginančioms 1-3 metų vaikus, norinčioms tobulinti ir įgyti tėvystės įgūdžius, siekiant padėti sukurti saugius pozityvius santykius. VšĮ Paramos vaikams centras
1.4. Mokymai tėvams auginantiems paauglius Skirti šeimoms, auginančioms 12-16 metų vaikus, norinčioms tobulinti santykius su paaugliais, spręsti aktualias raidos krizes, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes. VšĮ Paramos vaikams centras
1.5. Mokymai tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus Skirti šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus, norinčioms gauti specifinių žinių ir įgūdžių apie vaikų auginimą ir ugdymą. VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“
2.  Psichosocialinė pagalba:
2.1. Individualios konsultacijos Teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais, ir pan. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

2.2. Grupinės konsultacijos Teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais ir pan. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

2.3. Šeimos konsultacijos Teikiamos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius išgyvenimus. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

2.4. Individualios konsultacijos paaugliams Teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar patiriantiems patyčias. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

2.5. Grupinės konsultacijos paaugliams Teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar patiriantiems patyčias. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

2.6. Specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams Mokymų metu siekiama suteikti informaciją apie pagrindines vaikų teises, galimus jausmus ir jų priėmimą, visuomenėje egzistuojančias taisykles ir pareigas. VšĮ Paramos vaikams centras
2.7. Emocinė pagalba vaikams Teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. VšĮ Paramos vaikams centras
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:
3.1. Paramos grupės Organizuojamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

3.2. Šeimų stovyklos Stovyklų metu šeimoms sudarytos galimybės ugdyti įvarius įgūdžius leidžiančius kurti darnią šeimos aplinką. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

3.3. Paskaitos aktualiomis šeimai temomis Teikiamos asmenims, siekiant ugdyti įvairius šeimos gyvenime reikalingus, kasdienio gyvenimo įgūdžius, pasitelkiant ne tik specialistų, bet ir neformalią pagalbą. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

VšĮ Paramos vaikams centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

3.4. Patyriminiai seminarai vaikams Seminarų tikslas – suteikti vaikams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip atpažinti ir saugiai išreikšti savo jausmus, kaip stiprinti bendradarbiavimą su bendraamžiais ir tėvais, kaip kalbėtis įvairiomis jiems svarbiomis temomis šeimose. VšĮ Paramos vaikams centras
4. Mediacijos paslaugos Teikiamos šeimoms, kurioms reikalingas neteisminis civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo. VšĮ Paramos vaikams centras.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

5. Vaikų priežiūros paslaugos Teikiamos tėvams, auginantiems vaikus ir gaunantiems bent vieną iš aukščiau minėtų paslaugų. paslaugos  bus teikiamos tam tinkamose patalpose nuo 6 val. iki 22 val., ne ilgiau kaip 4 val. per dieną Vaikų, kuriems bus taikoma ši paslauga amžius nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Viena vaiko priežiūros paslauga neteikiama. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“